Intrauterina inseminacija

U tehničkom smislu, Inseminacija predstavlja najjednostavniji oblik asistiranog oplodjenja. U isto vrijeme, cijena intervencije je višetruko niža u odnosu na druge metode potpomognute reprodukcije.

Inseminacija se može izvoditi neobrađenom ili “obrađenom” spermom posle likvefakcije, kada se upotrebljavaju različite laboratorijske tehnike centrifugiranja i ispiranja medijumima, koja se ubacuje direktno u uterus žene.

To skraćuje put spermatozoidima i premošćava potencijalne barijere. U idealnom slučaju na taj način se postiže trudnoća kod slučajeva gdj to nije bilo moguće ranije. Najčešće izvođena modifikacija inseminacije je tzv. Intrauterina Inseminacija “neobrađenom” ili “obrađenom” (centrifugiranje, ispiranje medijumima, kondicioniranje) spermom. Inseminacija moze biti homologa (spermom supruga) ili heterologa tzv. heteroinseminacija (spermom najčešće nepoznatog donatora) koja se obavlja samo u državnim ustanovama.

Indikacije za primjenu su:

  • Idiopatski i imunološki subfertilitet
  • Cervikalni faktori
  • Endometrioza
  • Muški subfertilitet

Uslovi koji su neophodni da bi se izvela inseminacija:

  • Prohodnost bar jednog jajovoda žene
  • Dobra ovarijumska rezerva
  • Normozoospermia ili oligoastenozoospermia I stepena