IVF potiče od in-vitro fertilizacije, poznatije kao bebe iz epruvete.
Osnovni princip je punktiranje zrelih jajnih ćelija iz jajnika , njihovo fertilisanje van tijela (u laboratorijskim uslovima) pomoću sperme partnera ili donora i transferisanje jednog ili više embriona nazad u uterus.
Postupak vraćanja embriona u uterus se naziva embrio transfer, često predstavljan kao ET.
Posle punkcije jajne ćelije se stavljaju u medijum i inkubiraju u laboratoriji. U međuvremenu se tretira uzorak sperme da bi se odvojila semena tečnost i izdvojili vitalni spermatozoidi.
Oko 100 000 pokretnih spermatozoida se dodaje svakoj ćeliji, aproksimativno 4-6h posle punkcije, da bi bila ostvarena fertilizacija. Tačno vrijeme inkubacije jajnih ćelija prije dodavanja spermatozoida zavisi od stepena maturiteta ćelija.
Postoji nekoliko načina mjerenja procenta uspjeha. Dva najčešće korišćcena su procenat trudnoća po ciklusu i procenat rođenih beba po ciklusu.
Faktori koji utiču na to su starost pacijenta, razlog sterilnosti, broj embriona transferisanih u pojedinačnim ciklusima i kvalitet IVF programa.
Broj pobačaja raste sa starošću majke.