Psihologija

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU I ODRASLE

Profesionalna psiholosko- terapijska I savjetodavna podrska korisnicima

KAKO RADIMO?

Psihološka podrška djeci I odraslima, savjetodavno-terapijski rad baziran je na primjeni savremenih terapijskih metoda i najnovijih naučnih saznanja.

KO RADI?

Diplomirani psiholog Lidija Mirković koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom i odraslima.

ŠTA RADIMO?

Indetifikujemo problem obezbjeđujemo psiholoski tretman i podrsku u slučaju psiholoskih, emocionalnih i problema ponašanju kod djece i odraslih.

NA ŠTA SE OBAVEZUJEMO?

U našem radu se obavezujemo na ostvarivanje najviših profesionalnih standarda i poštovanje svih etickih principa i normi što uključuje diskreciju i zaštitu ličnih podataka korisnika.

Naši ljekari