Prenatalna dijagnostika

Home / Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika

Prenatalna dijagnostika postupak je ispitivanja zdravstvenog stanja ljudskog embrija ili fetusa pomoću raznih tehnika, kojima se utvrđuje zdravlje, bolest, težina, spol, veličina, položaj djeteta i sl.