Liječenje steriliteta

– Konsultacije sa ginekologom specijalizovanim za IVF
– Konsultacije sa urologom
– Konsultacija sa genetičarom Slađanom Teofilov

Naši ljekari