Inseminacija može biti u cerviksu ili ubacivanjem u uterus.
U prvom slučaju, ona se vrši na ginekološkom stolu da bi se mogao jasno videti cerviks.

U drugom slučaju se posebnim kateterom obrađen uzorak sperme ubacuje u uterus. To je intrauterina inseminacija (IUI). Najveća prednost IUI je premošćavanje cerviksa, što prevazilazi problem koji može biti u cerviksu. Primena IUI kod parova sa manjim brojem spermatozoida daje različite rezultate.
Sperma mora biti pripremljena na specijalan način u laboratoriji. To podrazumeva višestruko ispiranje uzorka i centrifugiranje da bi se odvojili spermatozoidi od semene tečnosti.

Swim-up tehnike se takodje primenjuju. Kod te metode se spermatozoidi mešaju sa specijalnim medijumima i ostavljaju da isplivaju na površinu.