Dr. Nebojša Čejović spec. ginekolog - akušer / spe.gynecologist

Rođen u Podgorici, Crna Gora. Medicinski fakultet završio u Banja Luci, a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Univerzitetu u Beogradu.
Obuka iz humane reprodukcije obavljena u Mariboru na "Odsjeku za reproduktivnu ginekologiju". Mentor prof. dr. Veljko Vlaisavljević.

Tel: 020 623 212
Fax: 020 621 613
E-mail: ivf.life@gmail.com
Adresa: Crnogorskih serdara , Podgorica, Crna Gora

Darko Pajović - diplomirani biolog-embriolog

Rođen u Podgorici, Crna Gora.

Diplomirao na Univerzitetu Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, odsjek za biologiju.

Stručno usavršavanje iz oblasti IVF obavio na "Odsjeku za reproduktivnu medicinu i ginekološku endokrinologiju" – Splošna Bolnišnica Maribor, Republika Slovenija u periodu od maja 2002. do septembra 2003. Radio, pod volonterskim ugovorom, u Laboratoriji za IVF na "Odsjeku za reproduktivnu medicinu i ginekološku endokrinologiju". Mentor prof. dr. Veljko Vlaisavljević i Dr. Borut Kovačić.

Zadužen za rad biološke laboratorije Klinike "Life".

Dr Zdravko Filipović, ginekolog-akušer